my picture

من محمد میوه چی هستم

توسعه دهنده نرم افزار

من یک توسعه دهنده نرم افزار هستم و در طراحی تجربه های دوستانه و تمیز و کاربر پسند تمرکز دارم ، همچنین علاقه زیادی به پروژه هایی دارم که روش زندگی انسانها را در جامعه بهبود بخشد و بتواند ارزشی خلق کند

my picture
بیشتر درباره من ؟!